Anphabe

Connecting opportunities
hZWXl5Vjk3CblpKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Công ty cổ phần Dược Hậu Giang

Dược Hậu Giang hoạt động và phát triển dựa trên các cơ sở căn bản như: tầm nhìn, sứ mạng và các giá trị cốt lõi.

  • hZWXl5Vjk3CblpKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylW5waZpub7Cx

Company Menu

Why Công ty cổ phần Dược Hậu Giang?

DHG PHARMA muốn tìm và giữ những con người phù hợp nhất trong tất cả các lĩnh vực chuyên môn. Chúng ta mong muốn Nhân viên có được sự hài lòng về công việc họ đang làm; và vì thế, DHG PHARMA liên tục phấn đấu tạo nên một môi trường làm việc tốt...See more 

Inside review about Công ty cổ phần Dược Hậu Giang

4.0
2 reviews
50%
employees recommend this company to friends
  • Cơ hội học hỏi và trải nghiệm - 1480041194
    Pros: Một môi trường tốt để học hỏi, và trải nghiệm những điều thú vị mới mẻ.
  • Medical Representation - 1479955813
    Pros: Bạn được trải nghiệm các công việc và nhận ra rằng mọi việc "không gì là không thể"
Lazy Load...